Yhtiöoikeus

Tarjoamme laaja-alaisesti yhtiöoikeudellisia palveluja erikokoisille yrityksille. Avustamme asiakkaitamme yrityksen perustamiseen, omistusjärjestelyihin, osakkeiden lunastusprosesseihin, kannustinjärjestelmiin, osakkeenomistajien oikeuksiin ja hallituksen vastuisiin liittyvissä asioissa. Lisäksi avustamme asiakkaitamme yritysmuodon valintaan ja yritysmuodon muuttamiseen liittyvissä asioissa. Toimistomme laaja-alainen osaaminen takaa sen, että myös yhtiöoikeudellisiin asioihin usein liittyvät vero- ja sopimusoikeudelliset asiat tulevat samalla selvitetyiksi.