Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat

Julkisyhteisön on hankinnoissaan noudatettava hankintalakia ja EY:n hankintadirektiivejä.

Hankintalainsäädännön tavoitteena on julkisten varojen käytön tehostaminen, koska avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen lisää yritysten kilpailukykyä ja antaa niille paremman mahdollisuuden tarjota tuotteita ja palveluja myös julkiselle sektorille.

Avustamme asiakkaitamme monipuolisesti julkisia hankintoja koskevissa asioissa. Tyypillisesti neuvomme hankintamenettelyyn osallistuvia yrityksiä tarjouksen laadinnassa sekä avustamme tarjouskilpailun hävinneitä tarjoajia markkinaoikeudessa. Avustamme myös hankintayksiköitä hankintaprosessin eri vaiheissa.