Palvelut yrityksille

Immateriaali­oikeudet

Teknologiayhteis­työsopimukset, lisenssi­sopimukset, salassapito­sopimukset, konsultti­sopimukset, ohjelmisto­sopimukset ja patentteihin, hyödyllisyys­malleihin, mallioikeuteen, tavara­merkkeihin ja toiminimiin liittyviä oikeuden­käyntien hoitaminen

Insolvenssi­oikeus

Yrityssaneeraus­hakemuksien ja konkurssi­hakemuksien laatimiset, selvittäjänä ja valvojana toimiminen yritys­saneerauksessa, pesän­hoitajana toimiminen konkurssissa, velkojien avustaminen konkurssi- ja yritys­saneeraus­menettelyissä, takaisinsaanti­asioissa avustaminen

Julkiset hankinnat

Hankinta­menettelyyn osallistuvien yritysten avustaminen tarjouksen laadinnassa sekä tarjous­kilpailun hävinneiden tarjoajien avustaminen markkina­oikeudessa

Kiinteistöasiat

Urakka- ja maankäyttö­sopimukset, kaava­valitukset, kiinteistö­kaupat ja -vuokraamiset, asunto-osake­yhtiöiden hallituksien avustaminen, hallinnan­jako- ja rasite­sopimukset, kiinteistö- ja asunto-osake­yhtiöiden perustamiset, rakennus­lupa-asiat, ympäristö­vahingot

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Tarkoituksen­mukaiset ja kustannus­tehokkaat sovinto­ratkaisut, oikeuden­käynnit yleisissä ja erityis­tuomio­istuimissa ja avustus välimies­menettelyissä

Sopimusoikeus

Osakas­sopimukset, kauppa­kirjat, yhteistyö­sopimukset, salassapito­sopimukset, ICT-sopimukset, jälleen­myynti- ja agentti­sopimukset, jakelu­sopimukset, työ­sopimukset, konsultti­sopimukset ja vuokra­sopimukset

Työoikeus

Työ- ja johtaja­sopimukset, salassapito­sopimukset, kilpailu­kielto­sopimukset työ­suhteen päättämis­sopimukset, yhteis­toiminta­menettelyyn liittyviä asiakirjat ja läpivienti

Vero-oikeus

Verovalitus­asiat, vero­tarkastukset, yritys­kaupat, yritys­muodon valinnat/muutokset, sukupolven­vaihdokset ja ennakko­ratkaisujen hakemiset

Yhtiöoikeus

Yrityksen perustamiset, omistus­järjestelyt, osakkeiden lunastus­prosessit, kannustin­järjestelmät ja osakkeen­omistajien oikeuksiin ja hallituksen vastuisiin liittyvissä asiat

Yritysjärjestelyt

Järjestelyn suunnittelu, legal due dilligence -tarkastukset, kauppa­neuvottelut, rahoitus­järjestelyt ja perhe­yritysten sukupolven­vaihdokset