Perhe- ja perintö­oikeus

Perhe- ja perintö­oikeus

Avioerotapauksissa laadimme ositussopimuksia ja avustamme asiakkaitamme myös riitaisissa ositustilanteissa. Toimistomme asianajajat toimivat myös avioerotilanteissa käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina. Laadimme myös avioehtosopimuksia, edunvalvontavaltuutuksia ja muita perheoikeuteen liittyviä asiakirjoja.

Hoidamme paljon perintöoikeuteen liittyviä asioita. Laadimme testamentteja, toimitamme perunkirjoituksia ja laadimme perinnönjakokirjoja ja muita perintöoikeuteen liittyviä asiakirjoja. Avustamme asiakkaitamme myös riitaisissa perinnönjaoissa. Toimistomme asianajajat toimivat myös käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina kuolinpesissä.