Oikeuden­käynnit ja riidan­ratkaisu

Oikeuden­käynnit ja riidan­ratkaisu

Oikeudenkäyntimenettelyt ovat keskeinen osa toimistomme toimintaa. Edustamme asiakkaitamme sekä kantajina että vastaajina oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä ja sovintomenettelyissä. Toimistomme avustaa yksityishenkilöitä kaikissa siviilioikeuteen liittyvissä riitakysymyksissä. Riita-asioita hoitaessamme pyrimme aina löytämään ensisijaisesti asiakkaalle parhaan mahdollisen sovintoratkaisun, koska sovinto on hyvin usein paras ratkaisu päämiehen kokonaisedun kannalta. Ennen asian etenemistä oikeudenkäyntiin käymme aina läpi asiakkaan kanssa asiaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet, jotta asiakas on aina tietoinen siitä mihin on ryhtymässä.