Palvelut yksityisille

Kiinteistö- ja asuntokauppariidat

Toimistomme asianajajat ovat hoitaneet paljon kiinteistö- ja asunto­kauppaan liittyviä riitoja. Olemme avustaneet niin myyjiä kuin ostajia.

Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu

Oikeudenkäynti­menettelyt ovat keskeinen osa toimistomme toimintaa. Edustamme asiakkaitamme sekä kantajina että vastaajina oikeuden­käynneissä, välimies­menettelyissä ja sovinto­menettelyissä.

Perhe- ja perintöoikeus

Laadimme ositus­sopimuksia, avustamme asiakkaitamme riitaisissa ositus­tilanteissa, testamentteja, toimitamme perun­kirjoituksia ja laadimme perinnön­jako­kirjoja ja muita perintö­oikeuteen liittyviä asiakirjoja.

Llv Rikosasiat 50x50

Rikosoikeus

Toimistomme avustaa yksityis­henkilöitä rikosasioissa. Avustamme sekä rikoksen uhreiksi joutuneita eli asian­omistajia vaatimusten esittämisessä että syytettyjä vaatimuksiin vastaamisessa.

Sopimusoikeus

Toimistomme laatii yksityis­henkilöille kaiken­tyyppisiä sopimus­asiakirjoja ammatti­taidolla, kuten vuokra­sopimuksia, kauppa­kirjoja, työ­sopimuksia, maksu­sopimuksia, sovinto­sopimuksia yms.

Työoikeus

Tarjoamme yksityis­asiakkaillemme asian­tuntemusta erityisesti seuraavissa työ­oikeuteen liittyvissä asioissa: työ­sopimuksien päättämis­tilanteet, työ­sopimusten laadinta, lomautukset jne.

Vahingonkorvausoikeus

Hoidamme pääasiassa omaisuus- ja henkilö­vahinkoihin liittyviä vahingon­korvaus­asioita ja avustamme niin vahingon­kärsijöitä kuin vahingon aiheuttajia.

Vero-oikeus

Toimistomme avustaa yksityis­henkilöitä pääasiassa tulo­verotukseen sekä perintö- ja lahja­verotukseen liittyvissä asioissa.