Ihmiset

Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon, jonka jäsenet ovat julkisen valvonnan alaisia ja velvollisia huolellisesti täyttämään asiakkaidensa heille uskomat tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvää asianajotapaa. Hyvää asianajotapaa koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löytyvät Suomen Asianajajaliiton verkkosivuilta.

Eerik Anttinen

Asianajaja, varatuomari, osakas

Jere Heikkala

Lakimies, OTM
 

Heli Laaksonen

Asianajoassistentti
 

Sami Laaksonen

Asianajaja, varatuomari, osakas

Sami Lehtisalo

Asianajaja, varatuomari, osakas

Ville Normasto

Asianajaja, varatuomari, osakas

Anna Viljanen

Asianajoassistentti
 

Risto Vuorenvirta

Asianajaja, varatuomari, osakas